Gołąbek Daleczko Architekci

PL / EN

Apartamenty nad Oławką

Inwestor:
Dom Development Wrocław Sp. z o. o.
Wielkość:
31 000 m²
294 mieszkania
300 miejsc parkingowych
Zakres prac:
analiza lokalizacji
studium chłonności terenu / studium opłacalności
projekt koncepcyjny
projekt budowlany
projekt wykonawczy
uzgodnienie konserwatorskie
koordynacja wielobranżowa
nadzór autorski
Pozwolenie na budowę:
2022, 2023, wieloeapowy
Rozpoczęcie budowy:
2024
Realizacja:
2027
Status:
w trakci realizacji