Gołąbek Daleczko Architekci

PL / EN

Usługi

Specjalizujemy się w tworzeniu projektów obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej, mieszkaniowej i modernizacjach zabytków.
Stale współpracujemy z renomowanymi, starannie dobieranymi specjalistami m.in. branż konstrukcji, sanitarnych, elektrycznych oraz z opiniodawcami (konsultantami) pożarowymi i konserwatorskimi.
Działalność biura obejmuje kompleksową obsługę projektową zarówno firm, jak i klientów indywidualnych na wszystkich etapach inwestycji.

ZAKRES USŁUG:

 • Faza analizy i przygotowania inwestycji:
  • - analizy lokalizacji
  • - analizy ekonomiczne terenu i opłacalności inwestycji
  • - raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
  • - inwentaryzacje budowlane
  • - inwentaryzacje historyczne
  • - organizowanie przetargów
  • - uzyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowego
 • Faza projektowa:
  • - projekty koncepcyjne wielobranżowe
  • - kosztorysy
  • - przedmiary robót
  • - projekty przetargowe
  • - projekty zagospodarowania terenu
  • - projekty budowlane wraz z uzgodnieniami
  • - projekty wykonawcze wielobranżowe
  • - projekty przestrzeni urbanistycznych
  • - projekty modernizacji zabytków
  • - projekty powykonawcze
  • - reprezentacja przed organami administracji państwowej
 • Zarządzanie procesem inwestycji:
  • - opracowania specjalistyczne
  • - zarządzanie dokumentacją
  • - koordynacja procesów planowania projektu
  • - doradztwo przy wyborze wykonawcy
  • - nadzór inwestorski
  • - nadzór autorski
  • - monitoring kosztów i jakości wykonywanych robót
  • - kontrola terminów i realizacji warunków umowy